Se alla

Du har rätt till fast läkarkontakt

Insändare

Onsdag 29 augusti 2018

Landstinget har sedan flera år problem med att lösa fast läkarbemanning på sina hälsocentraler. Många invånare i Kalmar län får därför möta olika läkare i stället för att träffa samma läkare vid varje besök. De som besöker sjukvården ofta, som våra multisjuka och människor som är kroniskt sjuka, är de som drabbas värst. De som behöver sjukvården som mest är de som drabbas hårdast av landstingets misslyckande.

Liberalerna har tillsammans med Alliansen lagt ett flertal förslag för att lösa problemet:

  • En del av de hundratals miljoner kronorna som läggs på hyrläkare från bemanningsbolag borde användas för att göra det mer attraktivt att jobba som läkare på hälsocentralerna.
  • Hälsocentralerna bör själva, inom sin budget, få styra över lönesättningen för att kunna locka läkare dit det är svårrekryterat.
  • Skapa ekonomiskt rättvisa förutsättningar i Hälsovalet för att underlätta för fler etableringar av privata aktörer.
  • Ge hälsocentralerna en större budget – både generellt och riktat till bättre anställningsvillkor.
  • Inför en trohetsbonus så det blir mer attraktivt att arbeta kvar på hälsocentralerna.

Landstinget styrs sedan 2006 av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De lyckas inte ordna fasta läkarkontakter till patienterna, och de röstar av prestigeskäl kategoriskt nej till våra förslag. Hälsocentralernas chefer får inte heller möjlighet att exempelvis inrätta bonussystem eller friare lönesättning. I det rödgröna landstinget är socialistiskt kontrollbehov och likriktning uppenbarligen viktigare än patienternas lagliga rätt till en fast läkarkontakt.

I Patientlagen framgår nämligen att ”Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården”. Om landstinget ska klara av att följa lagen krävs ökade resurser till hälsocentralerna, samt större tilltro till medarbetare och chefer. För att det ska bli verklighet krävs dock ett nytt politiskt ledarskap, med större liberalt inflytande, efter höstens val till landstingsfullmäktige.

Sebastian Hallén
Kandidat till landstingsfullmäktige