Se alla

Felaktiga fakta om Ölandsbron

Debattartikel (replik)

Lördag 13 januari 2018

Signaturen ”Liberal Swanson” (Ölandsbladet 11/1) menar att en jämförelse mellan trafiken på Ölandsbron och Öresundsbron är som att jämföra äpplen och päron. Detta påstående försvaras sedan med felaktig statistik.
”Liberal Swanson” skriver att Öresundsbron trafikeras av 2,5 miljoner varubilar varje år. År 2016 var den siffran i själva verket 220 000 varubilar. Hen skriver också att bron årligen trafikeras av 4,9 miljoner lastbilar, men enligt Öresundsbrons hemsida rörde det sig år 2016 om ca 460 000 lastbilar (statistiken finns på www.oresundsbron.com/sv/traffic-stats).

Enligt statistik från Trafikverket trafikerades Ölandsbron år 2016 av 6,8 miljoner fordon (årsmedelsdygnstrafik 18 637 fordon). Öresundsbron trafikerades – enligt Öresundsbrons hemsida – av 7,4 miljoner fordon under samma år. Då är såväl MC, varubilar, bussar och lastbilar inräknade. Trafikvolymen på de bägge broarna håller alltså gott och väl för en jämförelse – så länge man håller sig till fakta.

Sedan jämför”Liberal Swanson” Ölandsbron med Golden Gate-bron. Där kan man däremot tala om äpplen och päron. Golden Gate-bron är en hängbro av stål med sexfilig motorväg, separat GC-väg och har bara behövt stänga en (1) gång för reparationer under 80 år. Den är allt som Ölandsbron inte är: funktionell, säker och välkonstruerad.

”Liberal Swanson” menar vidare att den som argumenterar för en ny bro ”gör en Trump”. Det är ett magstarkt påstående när det kommer från någon som använder uppblåst statistik i sin argumentation.

Jag inser att alla inte älskar idén om en andra Ölandsbro. Det är i sin ordning. Jag har min ståndpunkt som bygger på att vi inte kan vänta längre med att på allvar börja diskutera en ny bro, och att staten har en skyldighet att ordna en förbindelse som uppfyller dagens krav och brons ursprungligen tänkta uppgift. Bemöt gärna detta, men jag hoppas att diskussionen fortsättningsvis kan föras sakligt.

Sebastian Hallén (L)
Kandidat till region/landstingsfullmäktige
Ordförande Liberalerna Mörbylånga