Se alla

Innovationstävla om en ny Ölandsbro

Debattartikel

Måndag 27 augusti 2018

Nu går sommaren mot sitt slut och reparationerna av Ölandsbron återupptas. Bropendlare tvingas sitta i köer medan Trafikverket lappar och lagar en bro vars konstruktion tiden har sprungit ifrån. På andra platser tittas det emellertid framåt och man söker lösningar på framtidens behov.

I juli avgjordes exempelvis en innovationstävling på temat ”Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser”. Tävlingen arrangerades av bland andra Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Vinnova. Utmaningen bestod i att bygga utan utsläpp från betong- eller stålkonstruktioner, minimering av materialåtgång med hjälp av innovativ design.

De två lag som tävlade hade spetskompetens inom olika områden och kom från företag och organisationer som Chalmers, Cementa, Peab, WSP, NCC, Skanska, Swerock och Sandvik med flera.

Lagen tävlade i två kategorier; ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp” samt ”banbrytande innovationskoncept”. Lag blå vann den förstnämnda kategorin med en ormformad bro, i klimatpositiv stål- och betongkonstruktion med bikakestruktur, som sparar material och producerar energi. Konceptet reducerar 304 000 ton koldioxid från atmosfären. Lag gul vann den andra kategorin med en bro där naturens egna processer odlar fram bron i biobetong med hjälp av
koldioxid och kalk från havet.

En anledning till att tävlingen hölls är att Sverige har antagit ett klimatramverk som innebär att Sverige ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Liberalerna Kalmar län menar att det är ungefär vid den tiden som en ny Ölandsbro bör finnas på plats. Vi vill inte vänta till år 2070 som är planen för närvarande. Vi vill därför att en liknande innovationstävling, men för en ny Ölandsbro, äger rum under nästa mandatperiod. Klimatet är ännu en anledning till varför det är dags att börja planera för en ny Ölandsbro.

Sebastian Hallén (L)
Kandidat till landstings/regionfullmäktige

Mathias Karlsson (L)
Kandidat till riksdagen