Se alla

Leva livet – hela livet

Insändare

Tisdag 17 april 2018

Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är, och inte utifrån vilket år vi är födda. Liberalerna har många förslag för att öka självständigheten och tryggheten för seniorer på Öland. Här presenterar vi några stycken.

  • Fler hembesök med mobil doktor eller mobilt primärvårdsteam. Många äldre har svårt att ta sig till sjukvården. Liberalerna vill istället att sjukvården i större utsträckning ska kunna komma hem till patienten. Fler hembesök kan underlätta särskilt för multisjuka äldre och de som saknar körkort. Med fler hembesök blir det också enklare att göra läkemedelsgenomgångar i hemmet.
  • Inför minst en äldremottagning i varje kommun. En äldremottagning innebär att en hälsocentral har en särskild mottagning för äldre patienter under vissa tider. Enligt den modell vi förespråkar har äldremottagningen ett eget väntrum som ska vara lugnt och tryggt. Mottagningen ska ha ett eget telefonnummer där man får tala med en människa direkt utan knappval. Men framförallt ska patientbesöken få ta lite längre tid på äldremottagningen och de ska bemannas av sjukvårdspersonal med särskild kompetens kring äldres sjukdomar.
  • Rätt till personlig assistans även efter 65 års ålder. Liberalerna värnar om och vill utveckla rätten till personlig assistans. LSS är en reform som gett många människor en större frihet att leva sina liv. I dag kan man inte få personlig assistans efter att man fyllt 65 år. Liberalerna vill avskaffa denna diskriminerande åldersgräns. De som efter 65 får behov av personlig assistans ska kunna få det.
  • Rätt till vård/omsorgsboende vid 85 års ålder. När man fyllt 85 år ska man ha rätt att flytta in till ett vård- eller omsorgsboende utan behovsbedömning. Den som vill bo kvar hemma ska givetvis få göra det, men valmöjligheten ska finnas för att stärka egenmakten för våra äldsta seniorer.
  • Rätt till mammografi upp till 84 års ålder. I nuläget erbjuds kvinnor mammografi upp till 74 års ålder. Riktlinjerna är från 1980-talet och sedan dess har både medellivslängden och canceröverlevnaden ökat. En stor andel av de bröstcancerfall som upptäcks i Kalmar rör kvinnor över 75 år. Därför måste fler äldre erbjudas denna viktiga undersökning – så att fler kan få hjälp i tid.
  • Inför länsfärdtjänst för att möjliggöra längre resor inom länet. Idag får personer med färdtjänsttillstånd resa max fyra mil utanför hemkommunen. För längre resor krävs ett krångligt förfarande med s k riksfärdtjänst, som måste beställas orimligt lång tid i förväg. En länsfärdtjänst ökar självständigheten och rörelsefriheten för en grupp som annars riskerar att drabbas av social isolering.

Att öka seniorers självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas politik. Du vet själv bäst hur du vill forma din vardag och hur du vill leva livet – hela livet.

Sebastian Hallén
Ordförande Liberalerna Mörbylånga

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd för Liberalerna