Kommunen måste öka takten. Bygglov måste behandlas snabbare och fler detaljplaner produceras. Trots att resurser tillförts samhällsbyggnadskontoret de senaste åren så är det alltjämt för långa väntetider. Det tyder på att arbetssättet behöver förändras. Vi vill inte att kommunens tjänstemän detaljstyr utseende och form alltför mycket när människor vill bygga nytt eller bygga ut – kommunen ska ha en tillåtande och generös attityd gentemot alla som vill investera i vår kommun.

Många står i kö för en bostad i kommunen, särskilt saknas det hyresrätter. Det är bra att det nu börjat etablera sig nya privata fastighetsägare och förvaltare i kommunen. Liberalerna vill göra en särskild satsning där kommunen som regel ska gå ut brett till privata fastighetsbolag runt om i Sverige och bjuda in dessa att bygga hyresrätter på attraktiv planlagd mark genom så kallad markanvisningstävling.

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet ska fortsätta enligt fastslagen plan. Att vi fortsätter utbyggnaden är extremt viktigt för att människor ska kunna bo, leva och verka i hela vår kommun. Den pågående fiberutbyggnaden är viktig av samma skäl. Där det saknas tillräckligt underlag för att privata leverantörer ska bygga ut fibernätet ska kommunen kunna erbjuda ett alternativ, antingen i form av snabbt mobilt nätverk (sk hotspots, öppna för alla) eller via fiberkablar som grävs ned samtidigt som vatten och avlopp.

  • Snabbare besked om bygglov
  • Mindre detaljstyrning vid byggnationer
  • Locka fler privata hyresvärdar till kommunen genom så kallade markanvisningstävlingar
  • Fortsätt bygga ut vatten och avlopp enligt fastslagen plan
  • Där privata leverantörer inte bygger fiber ska kommunen kunna erbjuda ett alternativ

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.