Kommunen står inför ett antal utmaningar. Med ökat välstånd följer ökad medellivslängd. Det är positivt, men ställer ökade krav på den kommunala välfärden. Antalet platser i trygghets- och omsorgsboenden kommer behöva öka den kommande mandatperioden. Samtidigt är det viktigt att den fastslagna planen för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp följs. Om hela kommunen ska leva krävs såväl dricksvatten som fler bostäder.

Dessa investeringar kommer att kräva stort utrymme i kommunens budget. Liberalerna prioriterar välfärdens kärna och kommer inte acceptera andra investeringar som hindrar eller fördröjer nödvändig utbyggnad av vare sig omsorgsboenden/trygghetsboenden eller vatten och avlopp.

Samma sak gäller kommunens driftkostnader: välfärden ska prioriteras före extravaganta projekt. Om pengapåsen ska räcka till måste kommunen ständigt jobba med att göra rätt saker på rätt sätt. Ineffektiva modeller och onödigt merarbete ska rensas bort så att resurser frigörs till mer personal där så behövs.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.