Dygnstrafiken på Ölandsbron är ungefär densamma som på Öresundsbron. Den förväntade biltrafiken har blivit mångdubbelt större än vad dåtidens ingenjörer föreställde sig. Öland behöver en ny och modern bro med både separata cykelbanor och mitträcken. Vi vill att kommunen är drivande i arbetet med en ny Ölandsbro, och att en sådan finns på plats långt tidigare än 2070 som är brons nuvarande planerade livslängd. Vi vill inte leva med ständiga reparationsarbeten i 50 år till.

Kommunen ska utreda ett tilläggsköp från KLT av en linjelagd ”cirkellinje” runt kommunen. Liberalerna vill att denna cirkellinje passerar Färjestaden – Algutsrum – Norra Möckleby – Ottenby – Mörbylånga – Färjestaden. Med två bussar, en i vardera riktningen, bör avgångar kunna ske från varje hållplats ungefär varannan timme. Fler invånare skulle enkelt kunna resa kollektivt till våra centralorter och därmed få tillgång till service, sjukvård, affärer och även kunna resa längre bort via anknytningar till Kalmar i Färjestaden. Kostnaden måste dock utredas och vägas emot andra prioriterade områden.

Kalmar Öland Airport och Kalmar centralstation är viktiga knutpunkter för att våra invånare ska kunna resa i Sverige och utomlands. Kommunen måste föra ständig dialog med länstrafiken KLT om att kollektivtrafikens resor passar med avgångstider för såväl tåg som flyg.

Vi vill göra en översyn av busshållplatserna i kommunen, för att säkerställa att dessa är tillräckligt trafiksäkra, fysiskt tillgängliga och upplevs som trygga (i fråga om belysning, dolda vinklar med mera). I de fall då Trafikverket eller länstrafiken ansvarar för något av dessa områden ska kommunen ställa krav på förbättringsåtgärder.

 

  • Planera för en ny Ölandsbro
  • Utred en busslinje som går runt kommunens kust
  • Kräv att KLT anpassar restiderna så att de passar avgångar från Kalmar central och Kalmar Öland Airport.
  • Busshållplatserna i kommunen ska vara trygga och tillgängliga

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.