Varje barn ska ha rätt att nå sin fulla potential och det är vår skyldighet som vuxna och politiker att se till att så sker. För att våra elever i skolan ska nå sin potential måste lärarna trivas och skolorna ha rätt kompetens inom såväl elevhälsa som studievägledning. Liberalerna vill införa förstalärarsystemet där särskilt kunniga och engagerade lärare belönas med högre lön. Det är även viktigt att våra rektorer får stöd i sitt chefskap och att duktiga rektorer märker en skillnad i lönekuvertet.

Mörbylånga har, i en nationell jämförelse, hög lärartäthet. Det är resultatet av en långsiktig satsning som Liberalerna och Allianspartierna i kommunen gjort. Lärartätheten ska vara fortsatt hög i vår kommun.

Förskolorna i kommunen ska, tillsammans med äldreboenden och VA-utbyggnaden, prioriteras särskilt i kommunens investeringsbudget under den kommande mandatperioden. Många lokaler och utemiljöer behöver rustas upp.

Ge skolorna möjlighet att trygga sina elever och sin personal. Elever som begår allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten.

Mobiltelefoner är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet. Lärare och rektorer ska inte behöva argumentera om det, utan lektioner ska vara mobilfria för att skapa studiero.

  • Inför förstelärarsystemet – duktiga lärare ska belönas
  • Minska inte lärartätheten
  • Förskolorna ska prioriteras i kommunens investeringsbudget
  • Snabbare avstängning av elever som begår allvarliga brott
  • Mobilfria lektioner

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.